Elèctric Set, s.l. Empresa constituïda l´any 1.995, de reconeguda experiència tècnica amb una formació de més de quaranta anys en el sector de l Electrificació Industrial en AT i BT i Serveis Complementaris.

A l´actualitat , l´Empresa disposa de reconeguts mitjans tècnics, humans i logístics que contemplen tots els camps d´Electricitat Industrial en AT i BT. Al ser un sector d´ ampli ventall destaquen empreses Càrniques, les d´ Automoció, Construcció, Hospitals, Ajuntaments, … així com clients líders en la seva activitat arreu de Catalunya i Europa que han dipositat la seva confiança al llarg de molts anys.

Electrics Set,SL basa la seva activitat a les Instal·lacions Industrials en els camps següents:

  • REIE (Empresa Instal·ladora Electricitat Alta i Baixa Tensió Especialista)
  • REITE (Empresa Instal·ladora-Mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques, ACS i Frigorífiques en Edificis)
  • EIF (Empresa Instal.ladora-Mantenidora de Fred Industrial)
  • Servei Alta Tensió 24h x 365 dies

Certificat de Manipulació d’Equips amb Sistemes Frigorífics de qualsevol Càrrega de Refrigerants Fluorats.

Registre d’Instal·ladors de Telecomunicació de Catalunya:
Instal·lacions i Manteniments d’Infraestructures de Telecomunicació en edificis.