• Instal.lacions Complertes Centres de Transformació (“claus en mà”)
  • Centres de Mesura PFU, PFS, PF, ORMASET, MINOBLOCK,MINISUB ORMABAT PF-15, MB
  • Instal.lacions “claus en mà” Centres PFS Soterrats
  • Disseny i Muntatge Centres Obra Civil
  • Ensamblatge i Conexió Cabines en gas SF6 i Buit
  • Estudis i Optimitzacions per a canvis de BT a MT
  • Centres de 25kV a 36kV segons normativa aplicable a la zona
  • Estudi, disseny i muntatge Linies SUB fins a 36kV
  • SERVEI GUÀRDIA 24h X 365 dies