Revisions i Manteniments Preventius / Correctius en compliment de les disposicions establertes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions tècniques complementàries, així com les normes UNE establertes.

Revisions amb les Entitats Inspecció i Controls ( EIC ) en Alta i Baixa Tensió a:

  • Locals de Pública Concurrència
  • Locals de Risc d´Incendi o Explosiu
  • Locals amb característiques Especials
  • Centres Sanitaris
  • Instal.lacions Industrials

Servei de guàrdia 24 h – 365 dies.