Mitjançant l´Anàlisis Termogràfic Industrial es mesuren temperatures exactes d´aparells a distancia sense necessitat de contacte físic, poden preveure anticipadament anomalies que causin futures parades generals a la Industria.

  • Manteniment Predictiu de Maquinària Industrial
  • Manteniment Predictiu Instal.lacions Elèctriques AT-BT
  • Informes Posteriors al Servei Termogràfic